Wij zoeken een nieuw commissielid!

De Adviescommissie Cultuur zoekt een nieuw commissielid!

 

Wie zoeken we?

Een adviseur die beschikt over algemene kennis over trends en ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector. Voor een evenwichtige samenstelling van de commissie zijn we specifiek op zoek naar:

Een deskundige op het terrein van podiumkunsten

en/of

Een deskundige op het terrein van het organiseren van culturele festivals en evenementen.

Wat houdt het in?

De Adviescommissie Cultuur adviseert het college van burgemeester en wethouders over de toekenning van subsidies.

De commissie bestaat uit onafhankelijke en deskundige vertegenwoordigers uit verschillende disciplines binnen de cultuursector. Als lid van de adviescommissie beoordeel je incidentele subsidieaanvragen van organisaties en/of professionele Alkmaarse kunstenaars. Dit doe je aan de hand van de criteria en vereisten geformuleerd in de ‘Nadere regels Subsidie Alkmaar Maakt het’ van de gemeente Alkmaar. De Adviescommissie vergadert aan het einde van ieder kwartaal. Tijdens deze vergaderingen bespreken we alle ingediende subsidieaanvragen die in dat kwartaal zijn ontvangen. Daarnaast worden commissieleden gevraagd incidenteel te adviseren bij de versnelde subsidieprocedure voor een Ontwikkelbijdrage.

Voor meer informatie over de subsidieregeling en procedures kijk op de website van gemeente Alkmaar.

Leden van de adviescommissie ontvangen uiteraard een vergoeding voor hun advieswerkzaamheden.

Iets voor jou?

Dan willen we heel graag kennis met je maken!

Stuur je CV en motivatie naar cschoonbeeg@alkmaar.nl, of neem contact op met Charlotte Schoonbeeg (Adviseur Cultuur) via 06-43041150.

Kennismakingsgesprekken worden gepland op woensdag 26 september en donderdag 27 september.

 

Tags:

news-background