Productiehal, Hoofdstuk 1

Aanvrager

UNIT1

Projectleider

Tamara Roos (Tamara Roos Producties) en Kees Bolten (UNIT1)

Periode

Oktober 2017 t/m september 2018

Projectbeschrijving

De Productiehal heeft als doel om talentvolle jonge makers aan de stad te verbinden. Dit zijn jongeren tussen 20-30 jaar die een creatieve opleiding volgen of net hebben afgerond en die eigen werk (willen)maken op het gebied van theater, muziek, dans, beeldende kunst, maar ook mode, design, schrijven en vormgeving. Het idee van de maker is vernieuwend en heeft meerwaarde voor de stad op cultureel- of sociaal-maatschappelijk vlak. De makers van de Productiehal hebben hun roots in de regio Alkmaar en zijn nu vertrokken naar vervolgopleidingen elders. Zij willen zich verder ontwikkelen en hun idee uitvoeren in het publieke domein. De Productiehal stelt hen daartoe in staat.

De makers wordt een sociaal-maatschappelijk probleem van de stad voorgelegd met de vraag om hier vanuit hun artistieke invalshoek op te reageren. Dit probleem moet breed worden opgevat, en kan gaan over verschillende thema’s; leegstand van belangrijke locaties in de stad, artistieke invulling van een nieuw evenement, het op een andere manier benaderen van een doelgroep en meer. Het is gevarieerd en afhankelijk van wat er speelt in de stad. Centraal staat dat er door jonge makers op wordt gereageerd en er een vernieuwend antwoord wordt gezocht.

Hoofdstuk 1 – CLUB CEES / De Achterdam

Foto: Tamara Roos.

CLUB CEES is gevestigd op Achterdam 31-33. Deze panden worden beschikbaar gesteld aan de makers van de Productiehal om kunstzinnige- en blik verruimende activiteiten te ontwikkelen, zodat de weg geëffend kan worden voor andere functies in de straat, naast die van de prostitutie. Wij geven de jonge makers het vraagstuk: Kun je een divers publiek naar de Achterdam trekken en de bekende straat een ander gezicht geven?

Elke maker krijgt een specifieke periode toegewezen waarin hij op de locatie werkt en afsluit met een tentoonstelling of presentatie van het werk. Hij is vrij om te bepalen in welke vorm dit zal zijn. De periode varieert van 4 – 8 weken.

Begroting en toegekend bedrag

€ 9.500 en € 4.750

Website

www.unit1.nl en www.clubcees.nl

 

 

Tags: Jongeren / Productie / Vernieuwing

groen