A Day in June

Aanvrager

Orphic Film

Projectleider

Peter Sieben

Periode

2017

Projectbeschrijving

A Day in June is een zelfstandig, compact filmproject in de vorm van een monodrama van 12-15 minuten. In de film worden muzikale en dramatische elementen samengevoegd met beeldende kunst. Het project fungeert ook als een proeftuin, als opstap naar de ontwikkeling van een filmopera met een grotere schaal.

Begroting en toegekend bedrag

€ 33.770 en € 4.500

Website

www.orphicfilm.nl; www.marionvontilzer.com

Beeld: Marion von Tilzer (componiste) door Marco Borggreve.

Tags: 2017 / Productie

groen