Gezocht voorzitter en lid Adviescommissie Cultuur

Gezocht Voorzitter en lid Adviescommissie Cultuur

Gemeente Alkmaar steunt professionele kunstenaars en culturele ondernemers met de Alkmaar maakt het! subsidieregeling. De Adviescommissie Cultuur beoordelen de aanvragen en brengt advies uit aan de wethouder. Kijk voor meer informatie en het inzien van gesteunde projecten op de website van Alkmaar maakt het.


 

Voor de Adviescommissie Cultuur zoeken we per april 2020 een nieuwe

Voorzitter Adviescommissie Cultuur

ongeveer 10 uur per kwartaal

Kwalificaties en vaardigheden:

  • Communicatief en gezaghebbend,
  • Ervaring als voorzitter en in staat tot onafhankelijk opereren,
  • Kennis van en/of affiniteit met de cultuursector. Kennis van de cultuursector in Alkmaar en regio is een pre.

Taken:

  • De voorzitter leidt de vergaderingen van de adviescommissie en heeft voorafgaand aan en na afloop van de vergadering afstemming met de ambtelijk secretaris (beleidsadviseur cultuur van de gemeente).
  • Hij/zij is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en correcte werkwijze bij beoordeling van aanvragen en een geargumenteerde onderbouwing van het gegeven advies.
  • De voorzitter is onafhankelijk en heeft geen stemrecht.
  • Verwacht wordt dat hij/zij bij specifieke gelegenheden de Adviescommissie Cultuur vertegenwoordigt in publiek debat.

 

Voor de Adviescommissie Cultuur zoeken we per april 2020 een nieuw

Lid Adviescommissie Cultuur

ongeveer 10 uur per kwartaal

Leden (adviseurs) beschikken over algemene kennis over trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuursector. Op dit moment beschikt de commissie over deskundigen op het gebied van beeldende kunst, theater en (straat)festivals.

Het cultuurbeleid van Alkmaar is gericht op de versterking van de culturele infrastructuur en met name op (jonge) makers en initiatieven van broedplaatsen. Voor dit terrein zoeken we een deskundig nieuw commissielid.

Ervaring in het beoordelen van subsidieaanvragen op het gebied van kunst en cultuur is een pre.

Taken:

  • Beoordelen van een subsidieaanvraag aan de hand van de gestelde beoordelingscriteria.
  • Een advies met onderbouwing opstellen voor de wethouder.

 

Solliciteren

Sollicitatie met CV kan gemaild worden naar Brecht de Groot (bdegroot@alkmaar.nl).
De sluitingsdatum voor de vacature is 15 maart. Op 16 maart zal de brievenselectie gedaan worden door de sollicitatiecommissie, waarop een afwijzing volgt of een uitnodiging gestuurd wordt voor de selectiegesprekken op vrijdag 20 maart in Alkmaar. De sollicitatiecommissie bestaat uit een lid van de Adviescommissie Cultuur en twee adviseurs cultuur. Na de selectiegesprekken zal er een advies aan de wethouder cultuur gegeven worden, die vervolgens een besluit neemt. De uitslag zal in de week van 23 maart gedeeld worden.

Zie ook:

Gemeente Alkmaar: Voorzitter Adviescommissie Cultuur

Gemeente Alkmaar: Lid Adviescommissie Cultuur

 

news-background