Alkmaar Maakt het!

Wat?

Alkmaar Maakt het! ondersteunt projecten van makers. De ondersteuning bestaat uit maximaal 50% van de kosten van het project of maximaal €2.000 voor de ontwikkeling dan wel voorbereiding van een project (ontwikkelbijdrage).

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor culturele organisaties en professionele kunstenaars.

Door wie?

Alkmaar Maakt het! is een regeling van de gemeente Alkmaar.

Hoe kan ik aanvragen?

Een aanvraag doen kan doorlopend digitaal via de website  www.alkmaar.nl/AlkmaarMaakthet. Aanvragen worden per kwartaal beoordeeld door de Adviescommissie Cultuur (zie hieronder). Aanvragen die voor 15 maart (ronde 1), 15 juni (ronde 2), 15 september (ronde 3) en 15 december (ronde 4) worden ingediend, worden in het daarop volgende kwartaal afgehandeld. Projecten die in aanmerking willen komen voor een ontwikkelbijdrage worden direct in behandeling genomen.

Komt mijn project in aanmerking?

Lees meer over de regeling, de beoordelingscriteria en wat je moet aanleveren op www.alkmaar.nl/AlkmaarMaakthet. Heb je vragen en wil je even iemand spreken om te weten of jouw project in aanmerking komt? Neem via onderstaande contactgegevens contact met ons op.

Adviescommissie Cultuur

De Adviescommissie Cultuur bestaat uit de volgende leden:

Anna van Breest Smallenburg – beeldend kunstenaar

Van Breest Smallenburg is beeldend kunstenaar gevestigd in Amsterdam. Ze onderzoekt visueel de interactie -tijd & ruimte & mens- door artistieke interventies: multidisciplinaire installaties, video-installaties, fotografie en kunstprojecten in de openbare ruimte. Van Breest Smallenburg is gastdocent o.a. aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft eveneens ervaring als manager in de kunsteducatie. Zij is tevens lid van de Werkgroep Beeldende Kunst.

Aram Haagsman – artist manager

Haagsman is eigenaar van artiestenmanagementbureau Tin Ear en werkt samen met o.m. de Vlaamse zangeres Anna Rune en virtual reality artiest Daniël Ernst. Tevens is Haagsman adviseur voor Fonds Podiumkunsten en het MMFnl (Music Managers Forum Nederland). Als docent muziekmanagement is hij verbonden aan de Herman Brood Academie, en daarnaast werkzaam als coach en raadgever op het gebied van talent-, carrière en de zakelijke ontwikkelingen van een divers gezelschap aan artiesten, bands en instellingen in de culturele sector.

Alexandra Landré – curator en kunsthistorica

Artistiek directeur van Kunstvereniging Diepenheim en gespecialiseerd in hedendaagse kunst, artistiek onderzoek en domein-overschrijdende werkvormen. Als docent is zij verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag. Daarnaast publiceert Landré regelmatig voor vaktijdschriften en catalogi en is adviseur van verschillende overheidsinstellingen en culturele organisaties.

Maaike Elise van Steenis (voorzitter) – coach/ ondernemer

Van Steenis coacht kunstenaars en creatieve ondernemers en heeft haar eigen bedrijf ‘Succesvol ondernemen als creatief’, gevestigd in Rotterdam. Ze leert kunstenaars en creatieve ondernemers hoe ze meer kunnen verdienen met hun werk en een succesvol bedrijf kunnen opbouwen. Ze heeft een achtergrond als zakelijk leider en fondsenwerver in de culturele sector.

Esther van der Veldt – fondsenwerver

Van der Veldt werkt als fondsenwerver voor het internationale podiumkunstenfestival Holland Festival in Amsterdam. Ze werkt op het snijvlak van programmering, communicatie & marketing en ondernemerschap, werft bijdragen uit particuliere, private en overheidsfondsen en adviseert kunstenaars bij het aanvragen van subsidies.

info-background